Privātuma politika

Data protection policy

The creators of the Augi & Draugi website are committed to protecting personal data in accordance with the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) and relevant national legislation. 

Personal data is collected through the “Contact Us” form. These are identification data (name and surname) and contact details of the person completing the form. 

The data is stored for the purpose of providing services and is not transferred to third parties. The person has the right to request the modification or deletion of their data by contacting us at info@augidraugi.lv. By submitting data via the “Contact Us” form, the person agrees to this data protection policy and to being contacted by representatives of Augi & Draugi. 

If you have any questions about this data protection policy, please contact us at info@augidraugi.lv.

Datu aizsardzības politika

Mājaslapas “Augi & Draugi” veidotāji apņemas aizsargāt personu datus atbilstoši Eiropas Savienības Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR) un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. 

Personas dati tiek ievākti caur “Sazinies ar mums” formu, personai ievadot identifikācijas datus (vārdu un uzvārdu) un kontaktinformāciju. 

Dati tiek glabāti “Augi & Draugi” pakalpojumu sniegšanas nolūkā un netiek nodoti trešajām personām. Personai ir tiesības pieprasīt savu datu mainīšanu vai dzēšanu, sazinoties e-pastā info@augidraugi.lv. Iesūtot datus caur formu “Sazinies ar mums”, persona piekrīt šai datu aizsardzības politikai un tam, ka ar viņu sazināsies “Augi & Draugi” programmas pārstāvji. 
Jautājumu gadījumā par datu aizsardzības politiku sazinieties ar mums e-pastā info@augidraugi.lv.